flowsolution putkiremontti linjasaneeraus

Sujuvaa yhteistyötä kiinteistöjen parhaaksi

 

PALVELUMALLI

Korjausrakentamisen kokonaisratkaisu tarpeesta toteutukseen

FlowSolution on seitsemän suomalaisen rakennusalan yrityksen vuonna 2014 perustama ryhmä, joka on toteuttanut lukuisia modulaarisia korjausrakentamisen hankkeita yhdessä ja erikseen. Ryhmä kehitti yhdessä tehokkaan linjasaneerauskonseptin vastaukseksi 60-70 -luvulla rakennettujen kerrostalojen massiiviseen putkiremonttitarpeeseen. Yhteistyö on laajentunut kerrostalojen julkisivukorjauksiin sekä kiinteistön arvoa kasvattavaan lisärakentamiseen.

  • FlowSolution hyödyntää laadukkaita ja turvallisia tehdasvalmisteisia korjausrakentamisen ratkaisuja, jotka vähentävät rakentamisen tarvetta työmaalla ja lyhentävät häiriöaikaa. Modulaarisuus tehostaa ajankäyttöä, säästää tilaa ja mahdollistaa suuren hankintavolyymin säästöt.
  • Sujuva hankkeen läpivienti ja tavoiteohjattu toteutus takaavat toimintamallin tehokkuuden. Hanke alkaa kiinteistön korjaustarpeen selvityksellä, korjausstrategian valinnalla ja elinkaaren sekä asumisen tavoitteisiin parhaiten sopivan ratkaisun etsimisellä.
  • Kiinteistön arvoa kasvatetaan elinkaari huomioiden. Modulaarisesti skaalautuva toteutusmalli tuo sarjatuotannon edut ja antaa  vapauksia asumismukavuutta lisääviin ratkaisuihin saneerauksen yhteydessä.

Flowsolution-hanke perustuu korjaustarpeen tunnistamiseen ja se suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyönä.

Flowsolution-hankekonsepti takaa lopputuloksen ja alan parhaiden ammattilaisten yhteistyö mahdollistaa projektinhallinnan ja uudet hankemuodot. Korjaushankkeen laajuus ja laatutaso määritellään valintakoriajatteluun perustuvalla allokointimallilla ja järjestelmä on valittavissa jo hankesuunnitteluvaiheessa. Yhteistyöstä ja allokointimallista seuraa hankkeen elinkaariedullisuus ja kustannustietoisuus. Hanke voidaan hinnoitella ja aikatauluttaa luotettavasti jo varhaisessa vaiheessa.

ota yhteyttä

OTA YHTEYTTÄ

Antti Ollikainen
antti.ollikainen@flowsolution.fi
Puh. 040 524 5969