hissit lisäkerrokset

Palvelumalli/PlusModul

PlusModul – Kiinteistön ylläpitämisestä kiinteistön jalostamiseen

Rakennusten elinkaaren hallinnan edellyttämät korjaukset ja niiden kustannukset voivat myös laskea kiinteistön arvoa. Korjausinvestoinnit eivät välttämättä siirry suoraan kiinteistön arvoon. PlusModul-lisäkerrosrakentamisella voidaan paitsi rahoittaa kiinteistön muita korjauksia, myös nostaa kiinteistön arvoa kohonneina neliöhintoina sekä parantaa kiinteistön taloutta pitkällä aikavälillä kohonneina vastiketuottoina.

Kaikki lisäkerrostuotteet rakennetaan tehdasolosuhteissa tilaelementteinä lähes valmiiksi saakka. Tilaelementtitoteutukset mahdollistavat nopean työmaan läpiviennin itse kohteessa. Lisäkerros vanhaan kerrostaloon voidaan rakentaa valmiiksi jopa kolmessa kuukaudessa. Rakennustapa takaa myös tasaisen korkean tehdaslaadun.

ota yhteyttä

OTA YHTEYTTÄ

Antti Ollikainen
antti.ollikainen@flowsolution.fi
Puh. 040 524 5969